Προοπτικές

Προοπτικές ανάπτυξης

Η εταιρία "ΑΦΟΙ ΧΑΤΖΗΠΡΟΔΡΟΜΟΥ Α.Ε." βαδίζει πάντα με επιτυχία στα βήματα της διεθνούς μόδας. Οι στόχοι που θέτει τόσο για το άμεσο, όσο και για το απώτερο μέλλον είναι συνεχώς υψηλότεροι: η εξασφάλιση νέων διεθνών συνεργασιών, η ανάπτυξη ακόμα περισσότερων προωθητικών προγραμμάτων, που θα εξασφαλίσουν την αύξηση των πωλήσεων των προϊόντων της και η διαρκής βελτίωση του service που παρέχει, ώστε να πληροί τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Και βέβαια, η εταιρία θα συνεχίσει να μελετάει τις τάσεις της διεθνούς μόδας στο χώρο των υποδημάτων. Θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις στον τομέα του σχεδιασμού και της ποιότητας, ώστε τα προϊόντα της να έχουν πάντα ευρεία απήχηση στην ελληνική αγορά.